Χάθα Γιόγκα

Αρχαίες τεχνικές στην εξυπηρέτηση τις σημερινές ανάγκες.

Περιγραφή
Life Coaching

Αποτελεσματικές τεχνικές για πραγματικές αλλαγές.

Περιγραφή
Γιόγκα Νίντρα

Εσωτερικό ταξίδι, γαλήνη, χαλάρωση & επίγνωση.

Περιγραφή
Σεμινάρια

Εμπλουτίστε την γνώση σας με ξεχωριστά σεμινάρια

Περιγραφή