Η συνεδρίες Γιόγκα Νίντρα αρχίζούν σε Σαβάσανα αλλά μόνο: “Όταν τελειώνει η Σαβάσανα, τότε αρχίζει η Γιόγκα Νίντρα”

Η Γιόγκα Νίντρα «αγγίζει», εξερευνεί τα διαφορετικά επίπεδα της ύπαρξης (Koshas). Μας βοηθά να εξετάσουμε, να μειώσουμε και να απελευθερώσουμε τα Σαμσκάρας που δεν μας εξυπηρετούν και να αυξήσουμε την ανάπτυξη θετικών Σαμσκάρας. Επίσης, μας βοηθά να κατανοήσουμε τι είναι ο νους και πως λειτουργεί. Αυτά όμως είναι μόνο κάποια στάδια της πρακτικής. Ο στόχος της είναι να βιώσουμε ότι δεν είμαστε περιορισμένοι σε ένα μόνο επίπεδο.

Με απλά λόγια: η Γιόγκα Νίντρα είναι μια περιπέτεια στο μυστικό κόσμο του υποσυνείδητου-ασυνείδητου, για να ανακαλύψουμε το υπέρ-συνειδητό, την πλήρη συνειδητότητα.

Η πρακτική της Yoga Nidra, καθοδηγεί τους ασκούμενους σε ένα ιδιαίτερο και πολύ προσωπικό ταξίδι.

Ως δάσκαλος αγγίζετε το πιο εύθραυστο κομμάτι των ασκούμενων, τους καθοδηγείτε στο βασίλειο του υποσυνείδητου & του υπέρ-συνειδητού. Θα μπορούσα να πω ότι τους βοηθάτε να αποκτήσουν πρόσβαση στο «σκληρό δίσκο» του νου τους, ώστε να διαμορφώσουν τα προγράμματα που είναι εμπόδιο στην εξέλιξη τους.

Άρα θέλει βασικές και ουσιαστικές γνώσεις σχετικά με το βασίλειο του υποσυνείδητου & του υπερσυνειδητού, το πως λειτουργεί, και πως επηρεάζεται το καθένα.

Σε αυτή την εκπαίδευση, σας δίνω τα θεμέλια και την εμπειρία που θα σας επιτρέψουν να διδάξετε Yoga Nidra με απόλυτη αυτοπεποίθηση και επίγνωση.

Θα σας βοηθήσω να κάνετε τη σύνδεση μεταξύ της ανατολικής σοφίας και της δυτικής γνώσης, ώστε να κατανοήσετε τα μυστικά της.

Θα ανακαλύψετε το βάθος αυτής της προγονικής πρακτικής και τη φιλοσοφία από την οποία προκύπτει.
Θα συνειδητοποιήσετε τη δύναμη των λέξεων και πέρα ​​από τις λέξεις, τον ρόλο των μεταφορών και της φωνής.

Στο τέλος αυτής της εκπαίδευσης, θα έχετε τις απαραίτητες βάσεις και εργαλεία (παραδείγματα μαθημάτων, πρακτικών κ.λπ.) για να διδάξετε και να προχωρήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ξέρετε πώς να μοιραστείτε το βάθος, την ουσία και τον ιερό χαρακτήρα της Yoga Nidra.

Αύτη την εκπαίδευση είναι για δασκάλους Γιόγκα. Και τγια όσους το επιθυμούν οι ώρες μπορούν να προστεθούν σαν Continuing Education (YACEP) για την Yoga Alliance ©. 

 

 

 

 

 εΗκπαίδευση εμβαθύνει στα παρακάτω κεφάλαια:

Ιστορία - Θεωρία
Επιστήμη - Εφαρμογή 
Εξέλιξη - Πνευματικότητα
Πρακτικά εργαλεία

Θα έχετε ένα πλούσιο εγχειρίδιο με κείμενα από 5 διαφορετικές μορφές μαθημάτων και «κλειδιά» για την δημιουργία νέων πρακτικών.
Θα έχετε λοιπόν τις βάσεις και τα απαραίτητα εργαλεία (παραδείγματα μαθημάτων, πρακτικών κ.λπ.) για να ξεκινήσετε και να εξελιχτείτε.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

απευθύνεται σε δάσκαλους yoga 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

15 ώρες + 4 ώρες προσωπικής εργασίας + 16 ώρες παρκτικής

ΚΟΣΤΟΣ

  €280

Με πιθανότητα πληρωμής σε δόσεις

Οι εκπαίδευσεις που σας προσφέρω είναι ατομικές και διαδικτυακές, οπότε θα έχετε τα πλεονεκτήματα των διαδικτυακών μαθημάτων (ευελιξία, προσβασιμότητα, μειωμένο κόστος κ.λπ.) χωρίς τα μειονεκτήματα (απομόνωση, έλλειψη αλληλεπίδρασης κ.λπ.).