ΔΩΡΕΆΝ Πρώτο Βίντεο

Για το δωρεάν πρώτο Βίντεο

Πατήστε:
1- Κατάλογος βίντεο
2- την συνεδρία που επιθυμείτε
3- Rent this video
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
Πατήστε Εφαρμογή κωδικού έκπτωσης (κάτω από την τιμή)
Γράψτε Free video
Πατήστε Εφαρμογή κώδικα και μετά Purchase

Το stream link θα εμφανιστεί αμέσως και θα το λάβετε από την εφαρμογή «withribbon» στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. (Προσοχή μπορεί να πάει στα Spam)

ΔΩΡΕΆΝ ομαδικό μάθημα γνωριμίας

Για το δωρεάν μάθημα γνωριμίας

1- Πατήστε εδώ
2- Κάντε sign up στο επιθυμητό σας μάθημα
3- Πατήστε book now
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
Πατήστε apply discount code (κάτω από την τιμή)
4- Γράψτε: Free yoga
5- Πατήστε Book Now

Θα λάβετε ένα link από την εφαρμογή «Ribbon» στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. (Προσοχή μπορεί να πάει στα Spam)