Συνδρομές για όλα τα μαθήματα

Drop-In

1 μάθημα

9€

4 Συνεδρίες

4 μαθήματα - 1 μήνα

28€

8 Συνεδρίες

8 μαθήματα - 2 μήνες

48€

Απεριόριστες 

Μηνιαίο

54€

Συνδρομές για αποκλειστικά μαθήματα

Αποκλειστικά Διαλογισμός

4 μαθημάτα - 1 μήνα 

22€

Αποκλειστικά Γιόγκα Νίντρα

4 μαθημάτα - 1 μήνα 

24€