Η Διαφορετική Αντίληψη

Στην διάρκεια του σεμιναρίου πρόκειται να κατανοήσετε πως λειτουργούν οι  μυστικοί μηχανισμοί του νου και πραγματικά πόσο οι σκέψεις, οι μνήμες και τα συναισθήματα επηρεάζουν την ζωή σας. Παράλληλα θα διδαχτείτε πως με απλό τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις δραστικές τεχνικές και την επαναστατική γνώση του NLP. Πως μπορείτε να απελευθερωθείτε από περιορισμούς, έτσι ώστε να έχετε περισσότερες επιλογές στην προσωπική και επαγγελματική ζωή σας.

Προειδοποίση: Μετά από αυτό το εργαστήριο δεν θα έχετε πια την ίδια αντίληψη. Θα ξέρετε πως να υποστηρίξετε το εαυτό σας και τους άλλους, με πραγματικά βοηθητικό και αποτελεσματικό τρόπο. Θα βλέπετε τα πράγματα πια, αλλιώς.

Τι πρόκειται να μάθετε

  • Θα διδαχθείτε και θα λάβετε εργαλεία για την επικοινωνιακή δεξιότητα (λεκτική και μη-λεκτική).

  • Θα μάθετε πως να κατευθύνετε τη διαδικασία της σκέψης με υποστηρικτικό, θετικό και επιτυχημένο τρόπο - Πώς μπορείτε να βελτιώσετε δραστικά τον τρόπο, με τον οποίο αλληλοεπιδράτε και επικοινωνείτε με τους ανθρώπους γύρω σας.

  • Θα εκπαιδευτείτε σε μεθόδους και τεχνικές τις οποίες θα μπορείτε εύκολα να εφαρμόζετε, τόσο για σας όσο και για τους άλλους. Με αποτέλεσμα να βελτιώσετε εύκολα και γρήγορα τις επιδόσεις και την αποδοτικότητά σας σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής σας.

  • Ταυτόχρονα, θα αντιληφθείτε ποια είναι τα εμπόδια που υπήρχαν στο δρόμο σας μέχρι σήμερα και θα απελευθερώσετε από αυτά όπως και από παλαιούς φόβους και περιοριστικές πεποιθήσεις, με αποτέλεσμα να μπορείτε να συμπεριφερθείτε πλέον με αποδοτικό  και επιτυχημένο τρόπο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ώρες
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 60€

Στο δεύτερο μέρος "Εύπορος Νους" θα διερευνήσουμε τον κόσμο των πεποιθήσεων και των αξιών και την επιρροή τους στη ζωή του κάθε ατόμου. Θα δούμε μαζί πώς οι πεποιθήσεις και οι αξίες μας επηρεάζουν την προσωπική αντίληψη και συμπεριφορά σε ατομικό επίπεδο αλλά και πως η δική μας στάση/αντίληψη επηρεάζει το περιβάλλον και τις σχέσεις μας. Αυτό θα το καταλάβετε ακόμα καλύτερα εάν έχετε ήδη μάθει να βλέπετε τα πράγματα με μια "Διαφορετική Αντίληψη".

Πληροφορίες στο +30 694 65 19 022

ή

μέσω mail