ΔΩΡΕΆΝ ομαδικό μάθημα γνωριμίας

Για το δωρεάν μάθημα γνωριμίας

1- Πατήστε εδώ
2- Κάντε sign up στο επιθυμητό σας μάθημα
3- Πατήστε book now
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
Πατήστε apply discount code (κάτω από την τιμή)
4- Γράψτε: Free yoga
5- Πατήστε Book Now

Θα λάβετε ένα link από την εφαρμογή «Ribbon» στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. (Προσοχή μπορεί να πάει στα Spam)