5 τομείς όπου μπορείτε να επωφεληθείτε από το Coaching

Αυτοπεποίθηση

Σχέσεις

 Επιλογές ζωής  

Ανάπτυξη

Επικοινωνία

 

Θέλετε να:

- αντιμετωπίσετε καλύτερα το άγχος, το στρες, τα αρνητικά συναισθήματα
- βελτιώσετε τις σχέσεις σας
- είστε σε θέση να εστιάσετε στους στόχους σας
- δείτε θετικές αλλαγές στη ζωή σας
- βρείτε ή ανακτήστε την ισορροπία και την ευημερία

Θα είστε σε θέση να:

- δημιουργήσετε στρατηγικές για προσωπική επιτυχία & ευημερία
- διαχειριστείτε τη συναισθηματική σας κατάσταση
- αλλάξετε συμπεριφορές που δεν σας ταιριάζουν πλέον
- να είστε ανεξάρτητος και αυτόνομος
- καθορίσετε την κατεύθυνση και τους στόχους της ζωής σας

Τα εργαλεία:

- Στοχευμένες ερωτήσεις
- Άγκυρες
- Switch
- Χρονογραμμή
- Πεποιθήσεις και αξίες
- Μεταφορές
- Στρατηγικές
- Ύπνωση
- Μοντελοποίηση

 

Και άλλα.

Τιμές

Κ για κανονικό 

1 συνεδρία

1 συνεδρία

40€

Πληρωμή 40€
σε κάθε συνάντηση

Ε για ενδιαφέρον

Κέρδος 20€

4 συνεδρίες

35€

Πληρωμή 140€
Διάρκεια 2 μήνες

Ο για οικονομικό

Κέρδος 80€

8 συνεδρίες

30€

Πληρωμή 240€
Διάρκεια 4 μήνες