"Δεν υπάρχει ένας μονός τρόπος να βιώνουμε τις αλλαγές και σίγουρα υπάρχει πάντα ένα ευκολότερο τρόπο."

 


Οι αλλαγές γίνονται να το θέλουμε η όχι και ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να τις αποφεύγουμε και αν μερικές φορές θα το θέλαμε. Πολλούς όμως θεωρούν δεδομένο ότι οι αλλαγές είναι αναγκαστικά κάτι δύσκολο.

Εσείς έχετε ποτέ σκεφτεί ότι τις δυσκολίες ίσως να τις προκαλούμε εμείς;

Ξέρουμε όλοι κάποιοι για τους οποίους οι αλλαγές αποτελούσαν ευκαιρία και θετική δύναμη. Έτσι δεν είναι;

Τώρα, σταματήστε ένα λεπτό και αναρωτιέστε: «Τι θα άλλαζε στη ζωή μου αν υπόθετα ότι οι αλλαγές είναι κάτι εύκολο;»

Ίσως δεν δημιουργήσουμε πάντα εμείς τις αλλαγές στην ζωή μας όμως είναι στο χέρι μας να τις εκμεταλλευτούμε αντί να αντιστεκόμαστε σε αυτές. Τι λέτε εσείς; Και για τις αλλαγές που θέλουμε να διαρκούν είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε όλα τα δεδομένα τους.

Για παράδειγμα, οι περισσότεροι στόχοι που έχουμε θέσει δεν είναι δικοί μας όσο πιστεύουμε και, είναι ένα λόγος για τον όποιο, δυσκολευόμαστε να τα πετύχουμε. Διότι είναι πιθανό οι αλλαγές που προκαλούν αυτούς τους στόχους να είναι σε σύγκρουση με αυτό που το ΝΓΠ ονομάζεται Λογικά Επίπεδα. Να μη γίνεται αυτό, είναι σημαντικό να συνειδητοποιείτε τις αλλαγές αναλύοντας τις σε διαφορετικές κατηγορίες πληροφοριών:

Περιβάλλον, Συμπεριφορά, Ικανότητες/δεξιότητες, Πεποιθήσεις/άξιες, Ταυτότητα και Σκοπός


Με την ανακάλυψη τα Λογικά Επίπεδα μπορείτε να:


    Αναλύετε την αλλαγή σε εφικτά βήματα.
    Κατανοήσετε τι είδος αλλαγές σας συμβαίνουν.
    Καταλαβαίνετε τι είδος αλλαγή χρειάζεστε.
    Βρείτε το δρόμο σας σε περιόδους σύγχυσης.
    Κάνετε η αλλαγή ευκολότερη
    Πάρετε πιο γρήγορα σωστές αποφάσεις.
    Πραγματοποιήσετε τους στόχους σας.

 


"Μπορείτε να διαχειρίζεται τις αλλαγές ώστε να είναι θετικές!"

 

 

Μπορείτε να πάρτε τώρα στο +30 694 651 9022 ή να εγγραφτείτε στο Newsletter

Δείτε το άρθρο: "Το μόνο σίγουρο είναι η αλλαγή άρα γιατί την φοβόμαστε τόσο πολύ;"

 

Βιβλίο

Valerie Saier

       Teacher - Trainer - Author           Hatha Yoga - Yoga Nidra       NLP Life Coach

 

Ολιστική προσέγγιση

Μια ολιστική προσέγγιση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Επαγγελματικά πρότυπα & ηθική