Η Γιόγκα Νίντρα αρχίζει σε Σαβάσανα αλλά μόνο: «Όταν τελειώνει η Σαβάσανα τότε αρχίζει η Γιόγκα Νίντρα.»
Η Γιόγκα Νίντρα «αγγίζει», εξερευνεί τα διαφορετικά επίπεδα της ύπαρξης (Kosha). Μας βοηθά να εξετάσουμε, να μειώσουμε και να απελευθερώσουμε τα Σαμσκάρα που δεν μας εξυπηρετούν και να αυξήσουμε την ανάπτυξη των θετικών Σαμσκάρα. Η Γιόγκα Νίντρα επίσης μας βοηθά να κατανοήσουμε τι είναι ο νους και πως λειτουργεί. Αυτά όμως είναι μόνο κάποια στάδια. Ο στόχος της είναι να βιώσουμε, ότι δεν είμαστε περιορισμένοι σε ένα επίπεδο. Με απλά λόγια: η Γιόγκα Νίντρα είναι μια περιπέτεια στο μυστικό κόσμο του υποσυνείδητου, ασυνείδητου για να ανακαλύψουμε το υπερσυνείδητο, την πλήρη συνειδητότητα.

Εξαιτίας του ότι η Γιόγκα Νίντρα:

• είναι πολύ πιο βαθιά και δυνατή από αυτό που φαίνεται,
• είτε θεωρητικά είτε πρακτικά, είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο που βοηθά στην αυτό-εξέλιξη,
• είναι ένα δυνατό σύστημα αυτό-θεραπείας και αυτογνωσίας,
ένας καλός δάσκαλος θα θέλει να έχει μια καλή βάση (να κατανοήσει καλά ποια είναι η φιλοσοφία από την οποία προέρχεται, και τις βαθιές της επιδράσεις) και αρκετή εμπειρία για να μπορεί να την διδάξει σωστά.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 30 ωρών, αναγνωρισμένο ως Continuing Education από το Yoga Alliance©, θα σας προσφέρουμε και την βάση και την εμπειρία με μεγάλη χαρά και αγάπη σε ένα όμορφο περιβάλλον. Είναι μια ιδανική εκπαίδευση για να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να διδάξουν την πρακτική με ασφάλεια, επιτυχία και συμπόνια.

Θα μπορούσα να του είχα δώσει τον τίτλο «Ταξίδι στο κέντρο του εαυτού».

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θεωρία 9 ώρες


1. Εισαγωγή στην Γιόγκα Νίντρα.
Ιστορία και φιλοσοφία.
2. Η Γιόγκα Νίντρα και ο νους.
Τα δυο εγκεφαλικά ημισφαίρια.
Συνειδητό, ασυνείδητο και υποσυνείδητο.
Πως δημιουργούμε αυτό που είμαστε.
3. Σαμσκάρα και καθαρισμός.
Τί είναι τα Σαμσκάρα;
Πως τα επηρεάζει η Γιόγκα Νίντρα.
4. Η Γιόγκα Νίντρα, τα Τσάρκα και τα 5 Koshas.                                                                                   

Εργαστήριο 6 ώρες

1. Η περιγραφή ενός μαθήματος.
2. Το γενικό πλαίσιο.
3. Πώς θα προετοιμάσετε ένα μάθημα.
4. Τα σύμβολα και τις έννοιες τους.
5. Τι να προσέξετε.
6. Η σημασία το ρυθμός και το τόνος φωνής.

Πρακτική 3 ώρες +12 μαθήματα.

    Σειρά σας να διδάξετε
    Βιώστε για να ξέρετε τι θα διδάξετε.
    12 ώρες μαθημάτων 

 

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας.
Τηλ. επικοινωνίας 6946 51 90 22 Valerie Saier

Η Valerie Saier είναι αναγνωρισμένη δασκάλα από το Yoga Alliance © και οι ώρες μπορούν να προστεθούν στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση σας (Continuing Education). Η τελευταία εκπαίδευση της στη Yoga Nidra ήταν με τη Swami Madhura.