Το σεμινάριο αύτο είναι ένα θεμελιώδες βιωματικό σεμινάριο αυτο-βελτίωσης ανοιχτό για όλους και αφορά όσους δεν φοβούνται να εξελιχθούν. Είναι το πρώτο και βασικό βήμα στην ανακάλυψη του μυστικού κόσμου του υποσυνείδητου και της επιρροής του στην ζωή σου.

Στην διάρκεια του σεμιναρίου πρόκειται να κατανοήσεις πως λειτουργούν οι  μυστικοί μηχανισμοί του νου και πραγματικά πόσο οι σκέψεις, οι μνήμες και τα συναισθήματα επηρεάζουν την ζωή σου. Παράλληλα θα διδαχτείς πως με απλό τρόπο μπορείς να χρησιμοποιείς τις δραστικές τεχνικές και την επαναστατική γνώση του NLP. Πως μπορείς να απελευθερωθείς από περιορισμούς, έτσι ώστε να έχεις περισσότερες επιλογές στην προσωπική και επαγγελματική ζωή σου.

 

Προειδοποίση: Μετά από αυτό το εργαστήριο δεν θα έχεις πια την ίδια αντίληψη. Θα ξέρεις πως να υποστηρίξεις το εαυτό σου και τους άλλους, με πραγματικά βοηθητικό και αποτελεσματικό τρόπο. Θα βλέπεις τα πράγματα πια, αλλιώς.

 

Τι πρόκειται να μάθεις

  • Θα διδαχθείς και θα λάβεις εργαλεία για την επικοινωνιακή δεξιότητα (λεκτική και μη-λεκτική).
  • Θα μάθεις πως να κατευθύνεις τη διαδικασία της σκέψης με υποστηρικτικό, θετικό και επιτυχημένο τρόπο - Πώς μπορείς να βελτιώσεις δραστικά τον τρόπο, με τον οποίο αλληλοεπιδράς και επικοινωνείς με τους ανθρώπους γύρω σου.
  • Θα εκπαιδευτείς σε μεθόδους και τεχνικές τις οποίες θα μπορείς εύκολα να εφαρμόζεις, τόσο για σένα όσο και για τους άλλους. Με αποτέλεσμα να βελτιώσεις εύκολα και γρήγορα τις επιδόσεις και την αποδοτικότητά σου σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής σου.
  • Ταυτόχρονα, θα αντιληφτείς ποιά είναι τα εμπόδια που υπήρχαν στο δρόμο σου μέχρι σήμερα και θα απελευθερώσεις από αυτά όπως και από παλαιούς φόβους και περιοριστκές πεποιθήσεις, με αποτέλεσμα να μπορείς να συμπεριφερθείς πλέον με αποδοτικό  και επιτυχημένο τρόπο.

 

Στο δεύτερο μέρος "Εύπορος Νους" θα διερευνήσουμε τον κόσμο των πεποιθήσεων και των αξιών και την επιρροή τους στη ζωή του κάθε ατόμου. Θα δούμε μαζί πώς οι πεποιθήσεις και οι αξίες μας επηρεάζουν την προσωπική αντίληψη και συμπεριφορά σε ατομικό επίπεδο αλλά και πως η δική μας στάση/αντίληψη επηρεάζει το περιβάλλον και τις σχέσεις μας. Αυτό θα το καταλάβεις ακόμα καλύτερ εάν έχεις ήδη μάθει να βλέπεις τα πράγματα με μια "Διαφορετική Αντίληψη".