Αποστολή Email
(προαιρετικό)

Valerie Saier

Hatha Yoga & Yoga Nidra Teacher

Master NLP Life Coach

Mindfulness Instructor

Ολιστική προσέγγιση

Η ολιστική προσέγγιση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής

είναι

η εγγύηση για στέρεες και βαθιές αλλαγές.

Επαγγελματικά πρότυπα & ηθική