Αποστολή Email
(προαιρετικό)

Βιβλίο

Valerie Saier

       Teacher - Trainer - Author           Hatha Yoga - Yoga Nidra       NLP Life Coach

 

Ολιστική προσέγγιση

Μια ολιστική προσέγγιση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Επαγγελματικά πρότυπα & ηθική