Δεν μπορούμε να γινόμαστε κάποιος άλλος!

Όταν ανταλλάζουμε τα συναισθήματα ή τις συμπεριφορές μας με άλλα (που νομίζουμε καλύτερα, πιο σωστά) δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε ποιος είμαστε και έτσι απομακρύνουμε από το μονοπάτι μας.

Ίσως θα αλλάζουμε, θα έχουμε καλύτερη συμπεριφορά, θα είμαστε ικανοποιημένοι με το εαυτό μας και με την ιδέα που έχουμε για το εαυτό μας, θα λένε ότι είμαστε «καλός» όμως δεν θα είμαστε το εαυτό μας, θα είμαστε κάποιος άλλος (ξένος για το εαυτό μας) και κάτι θα μας λείπει διότι δεν θα είμαστε ολοκληρωμένοι, δεν θα βιώσουμε το Dharma μας αλλά το Dharma κάποιον άλλον.

Για να αλλάζουμε μπορούμε είτε να καταπιέσουμε είτε να διαχειρισθούμε τα συναισθήματα μας.

Διαλέγοντας να είμαστε διαφορετικός αλλάζοντας τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας, μας κάνει να τα καταπιέσουμε αντί να τα διαχειρισθούμε.

Η καταπίεση μας τυφλώνει και έτσι δεν έχουμε ούτε τα μάτια, ούτε την καρδία, ούτε τα αυτιά ανοιχτά για να προχωρήσουμε. Δεν μας δίνει την ευκαιρία να εκφράσουμε αυτός που είμαστε, αυτός που έχουμε έρθει να είμαστε. Όταν καταπιέσουμε, ζοριζόμαστε, εξασκούμε βία στο εαυτό μας, πάμε κόντρα τη φύση μας. Τα μπερδεύουμε με την αλλαγή, όταν το μόνο που κάνουμε είναι να εστιαζόμαστε αλλού με αποτέλεσμα να μη βλέπουμε πια την πραγματικότητα, να είμαστε τυφλοί.

Μπορούμε όμως να ισορροπήσουμε τα στοιχειά του χαρακτήρα μας.

Να θες να είσαι διαφορετικός από αυτός που είσαι μπορεί να σε κάνει να καταπιέσεις τα αρνητικά συναισθήματα σου τα οποία είναι εδώ να σε βοηθούν να βρίσκεις ποιος μπορείς να είσαι.

Η διαχείριση είναι η ισορροπία. Όπως στις στάσεις Γιόγκα όταν διαχειρισθούμε τις διαφορετικές δυνάμεις για να φτάσουμε στο να βασίζουμε στο σύνολο, να βρούμε την ισορροπία, το κέντρο. Έτσι βιώσουμε την ροη τις ενέργειες, την στάση, δεν κάνουμε πια είμαστε.

Μόνο χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις που έχεις για να ισορροπήσεις  τα στοιχειά του χαρακτήρα σου θα ξέρεις ποιος είσαι στο σύνολο.

Άρα η ισορροπία είναι το κλειδί της σωστής αλλαγής. 
 
Όταν θα έχεις βρει πώς να ισορροπήσεις τις δυνάμεις που έχεις, σημαίνει ότι θα διαχειρίσεις αντί να καταπιέσεις. Θα κατανοήσεις ότι όταν λένε ότι δεν είσαι τα συναισθήματα σου δεν σημαίνει ότι δεν είναι κομμάτι σου. Και έτσι, θα αποδέχεσαι όλες τις πλευρές του χαρακτήρα σου για αυτό που είναι: εργαλεία για το μονοπάτι σου.

Και από εδώ θα αρχίζεις την εξέλιξη την οποία επιθυμεί τόσο η ψυχή σου.

 

Valerie Saier