Η Γιόγκα Νίντρα είναι μια μέθοδος που βοηθά ιδιαίτερα στην απελευθέρωση των εντάσεων από τα τρία επίπεδά μας: το σωματικό, το νοητικό και το συναισθηματικό.
 Απευθύνεται σ’ αυτόν που θέλει να βρει γαλήνη, να χαλαρώσει και επιπλέον να χτίσει μια καινούργια σχέση με το υποσυνείδητο νου του, κατανοώντας καλύτερα πως τον επηρεάζει και πως μπορεί να το διαχειριστεί προς όφελός του.

Η Γιόγκα Νίντρα είναι η Γιόγκα του ύπνου, αλλά σε αντίθεση με τον ύπνο που οι περισσότεροι από εμάς απολαμβάνουμε και στον οποίο δεν έχουμε τις αισθήσεις μας, η Γιογκα Νίντρα είναι μια κατάσταση συνειδητός «ύπνος», πράγμα που σημαίνει ότι «αυτός που κοιμάται» έχει πλήρη επίγνωση, παρόλο που απολαμβάνει πολύ μια βαθιά ανάπαυση. Είναι μάλιστα περισσότερο μια κατάσταση της συνείδησης παρά μια τεχνική.

Ένα από τα οφέλη της Γιόγκα Νίντρα, είναι πως κάποιος που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες του τις μνήμες και να δημιουργήσει μια απίστευτη πραγματικότητα στο μυαλό του. Η μάθηση μπορεί επίσης να επιταχυνθεί πολύ όταν βρισκόμαστε στην κατάσταση αυτή και απολαμβάνουμε βαθιά χαλάρωση.

Ο σύγχρονος επιστημονικός ορισμός της Yoga Nidra μπορεί να διατυπωθεί ως εξής, σύμφωνα με τον Swami Weda: «Η Yoga Nidra είναι μια κατάσταση της συνείδησης, όπου ο εγκέφαλος παράγει εγκεφαλικά κύματα δέλτα αλλά το άτομο διατηρεί πλήρως τις αισθήσεις του».